Effektivisera med bra värmepumpar i hela trestadsområdet

Värmepumpar används för att utvinna energi från bland annat luften och berggrunden. I Trestadsområdet, det vill säga, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla har värmepumpar blivit en allt vanligare syn. En stor fördel med en värmepump är att kostnaden för uppvärmning minskar väldigt mycket efter att man har installerat en värmepump. Det ända som kan kännas lite dyrt är att installera en värmepump. Men installationskostnaden är något som man ganska snabbt har sparat in pengar på när den väl är igång. En vanlig värmepump har en livslängd på omkring 30 år.

I Trestadsområdet finns det värmepumpar i många olika prisklasser och varianter. En av de vanligaste värmepumparna är den pumpen som omvandlar energin från luften utomhus och omvandlar den till energi som sedan går att värma upp bostaden med. Det som är bra med en luft och värmepump är att energin som skapas även kan användas för att värma upp det vattnet som används i kranen och duschen. Med hjälp av en värmepump har du ett bra alternativ som är heltäckande för värme och varmvatten i din bostad.

I Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla är det även vanligt med värmepumpar som hämtar energi ifrån berggrunden. Ett annat ord för denna tekniken är en bergvärmepump. Tekniken fungerar på ett annorlunda sätt jämfört med luftvärmepumpen. En värmepump som hämtar energin ifrån berggrunden är väldigt effektiv och har även den en väldigt lång livslängd. För att hämta energi från berggrunden borras ett långt hål ner i marken. Hålet som man borrar måste vara ungefär 80 till 200 meter djupt beroende på hur förhållandena ser ut där man väljer att borra. Från grundvattnet kommer sedan uppvärmningsenergin. Genom att kall vätska får flöda genom en ledning som i sin tur värms upp av grundvattnet blir processen mycket billig eftersom det sker ganska automatiserat. Värmen och energin kommer från början från solen och solljuset. Grunvattnet har värmsts upp av solen på den yttersta lagret av jordskrapan. En bra fördel med att använda sig av bergvärmepumpar i Trestadsområdet är att grundvattnet i Sverige håller en temperatur på cirka sex till åtta grader åter runt. Det leder till att bergvärmepumpar fungerar året runt i Sverige och runt Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla.

Många känner att en värmepumpsinstallation kan vara dyr, visserligen är det ganska dyrt att installera och köpa in en värmepump. Men en tumregel är att man redan efter fyra till fem år har börjat spara in pengar på att investera en värmepump. I ett ännu längre tidsperspektiv har du sparat in tusentals kronor på att välja en värmepump som uppvärmningskälla till din bostad.

Idag är det även viktigt att man tänker på miljön när man väljer på vilket sätt man vill värma upp sin bostad eller en lokal. Tekniken för alla värmepumpar är mycket väl utvecklad och uppvärminingen med hjälp av en värmepump är väldigt miljövänlig. Energin är till väldigt stor del förnybar och en värmepump har nästintill inga utsläpp alls som påverkar miljön negativt.

Avslutningsvis är en värmepump en mycket bra investering för att minska dina uppvärmingskostnader över en lång tid framöver. Det finns många olika typer av värmepumpar och de hämtar in sin energi på olika sätt. En värmepump är även ett väldigt miljövänligt sätt att värma upp en bostad eftersom energin kommer från förnybara källor. Uddevalla har länge varit ett område med tätt mellan värmepumparna med flera duktiga installatörer medans det har varit glesare mellan pumparna i både Trollhättan och Vänersborg. Vänersborg är dock det området som procentuellt har vuxit mest vad gäller värmepumpar.

 

 

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.