Hur fungerar egentligen en värmepump?

Värmepumpar finns i många olika skepnader och fungerar bäst till olika typer av hushåll. De vanligaste värmepumparna som används idag är luft-luft värmepumpen samt frånluftsvärmepump. Utöver dessa finns det även uteluftvärmepump och bergvärmepumpen. Värmepumpens huvudsakliga syfte är att ventilera värme till hushållen genom dess konstruktion. Förr i tiden fungerade inte värmepumparna lika bra som de gör idag och de har även blivit bättre ur miljösynpunkt. Eftersom att klimatet i Sverige är så pass skiftande så har det krävts en bra kvalité på värmepumparna för att de ska kunna klara av att hålla värmen inomhus under de kallare perioderna på året.

KB-Rör är ett företag säljer värmepumpar och utför även service på dem, samt VVS-service. Förutom försäljning och service utför de även installation av både VVS-system och värmepumpar.

Förr i tiden fungerade inte värmepumparna lika bra som de gör idag

Uteluftvärmepumpen finns i två olika utföranden; luft-vattenvärmepump samt luft-luftvärmepump och dessa är relativt vanliga på marknaden. Fördelen med denna typ av anordning är att den förutom att ventilera värme, även kan ventilera kyla under de varmare årstiderna. En annan anledning till att just denna typ av värmepump har blivit så pass vanlig är på grund av den relativt enkla installationen, priset och den höga kvalitén som denna typ av värmepump bidrar med. Många andra typer av värmepumpar fungerar inte under de riktigt kalla vinterdagarna, vilket denna installation gör. I de fall då värmepumparna inte fungerar av sig själv under de kyligare dagarna så gör dom det med hjälp av el-, olje- eller vedpanna. Detta bidrar därmed till utöver extrakostnader även en negativ påverkan på miljön.

Hur fungerar en värmepump?

Hur en värmepump fungerar är inte alltid på samma sätt då det finns så pass många olika installationer av en värmepump. Tidigare har uteluftsvärmepumpen nämnts, till skillnad från den så fungerar frånluftsvärmepumpen genom aggregat som bidrar med värme, varmvatten och ventilation till hushållet. Dessa installationer fungerar bäst i hushåll med platt planlösning för att värmepumpen på enklast sätt ska kunna ventilera överallt.
En värmepump som fungerar något annorlunda och därmed inte fungerar på alla typer av byggnader är bergvärmepumpen. Denna installation kräver att man borrar ett hål i berget för att kunna komma åt grundvattnet. Eftersom att hålet är ganska omfattande så krävs det tillstånd för att man ska få borra detta hål. Exempelvis får det inte vara så att någon har borrat ett hål väldigt nära där man själv har planerat att borra. Bergvärmepumpen fungerar inte lika effektivt som vissa av de andra typerna av ventilationssystem, det är dock ett väldigt bra system som fungerar väldigt jämnt året runt.

Olika typer av värmepumpar

Bergvärmepumpar fungerar olika bra till olika typer av hushåll. Det är inte lätt att veta vilken typ av installation som skulle passa just ditt hushåll och därför kan det vara bra att kolla upp detta med professionella ifall man har tänkt bygga ett hus. Det är annars väldigt vanligt om man köper hus att någon form av värmepump är installerad i bostaden vilket leder till att man inte behöver tänka så mycket på just detta. Generellt sätt så har de flesta installationer av värmepumpar på senare år blivit ännu mer miljövänliga och kräver idag ännu mindre hjälp av el-, olje- eller vedpannor för att hålla en önskvärd värme in till bostaden.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.